« Vissza
[2015. november 25.]

Zárul a projekt

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. konzorciuma 2008 februárjában nyújtott be pályázatot a debreceni villamoshálózat fejlesztésére. A hazai kormányzati támogatási szerződést 2008 októberében írták alá, decemberben pedig az Európai Bizottság jóváhagyta a 2-es villamosvonal kiépítésének uniós támogatását.

A „Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)” tárgyú, KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 azonosítószámú projekt vállalt feladatai teljesültek, a projekt lezárul.

A program elszámolható összköltsége 24,09 milliárd forint. Ebből az Európai Unió felé elszámolható költség összesen 20,5 milliárd forint, melyből az uniós és a hazai kormányzati támogatás 90,75% támogatási intenzitással 18,6 milliárd forint. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának önrésze 9,25%, azaz 1,9 milliárd forint. Az EU felé el nem számolható, Magyarország Kormánya által jóváhagyott többlettámogatás összesen 3,4 milliárd forint, mely hazai társfinanszírozás keretében 100%-ban támogatott.

A kivitelezés során 4,4 pályakilométer hosszon új, kétvágányos, környezetbarát villamospálya épült a Hunyadi János utca - Csemete utca - Dózsa György utca - Nádor utca - Thomas Mann utca - Mikszáth Kálmán utca - Békessy Béla utca - Kartács utca - Doberdó utca - Böszörményi út - Békessy Béla utca nyomvonalon.

Az 1-es és 2-es villamosvonal közös szakaszát és annak peronjait (a Hunyadi János utca és a Petőfi tér között) 2,5 kilométer hosszúságban átalakították, a nyomvonalat korrigálták. Átépítették a Petőfi téri végállomást és az Ispotály utcai szolgálati vágány is megújult.

A Mikszáth Kálmán utcán és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Salétrom utcai telephelyén is egy-egy 300 m2-es áramátalakító egység épült. A Blaháné utcai áramátalakítót felújították. 

Megépült 19 megállóhely, mely a mozgáskorlátozottak és csökkent látóképességű emberek által is biztonságosan használható.

Elkészült az új utas-tájékoztató rendszer, mely a beérkező járatszámról és a beérkezésig hátra lévő időről ad tájékoztatást.

258 darab (részben közvilágítási lámpákat is hordozó) felsővezeték-tartó oszlopot és 8 kilométernyi felsővezetéket építettek ki a projekt során. A 600 voltos vontatási energia biztosítására összesen 77 kilométernyi földkábelt fektettek le.

Az új villamos-nyomvonal közelében megtörtént a közművek védelembe helyezése, kiváltása és új bekötések készültek. Ahol az építési munkálatok szükségessé tették, a közműveket (csatorna, víz, gáz, távfűtési, elektromos, távközlési, forgalomirányítási vezetékek) felújították.

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Salétrom utcai járműtelepét is átépítették. A régi kocsiszínt, a vágányokat, a kitérőket és a felsővezeték-hálózatot elbontották, s helyettük mintegy 5000 m2-en új kocsiszín, tároló csarnok, kocsimosó, valamint új vágány- és felsővezeték-hálózat épült. Mindezek mellett a 3000 m2 alapterületű műhelyépületeket átalakították és felújították, a közműveket átépítették.

A projekt eredményeként 18 darab új, spanyol gyártmányú villamosjármű érkezett Debrecenbe. A járműveket, azok technológiai berendezéseit, a tartalék-alkatrészeket, a járművezetők és a műszaki szakemberek oktatását, valamint a 3 éves teljes értékű járműkarbantartást a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF) biztosítja.

2013. május 23-án megérkezett Debrecenbe az első, majd bő egy hónap múlva, június 27-én pedig a második prototípus-jármű is. A villamosok sínre helyezését követően megkezdődött a hatóság által előírt, a típusengedély kiadásához szükséges 10 ezer kilométeres tesztfutás, a műszaki paraméterek ellenőrzése és a járművek dinamikus vizsgálata. A próbaüzem 2013 októberében sikeresen befejeződött. A villamosjárművek, valamint a járművekhez tartozó alkatrészek és technológiai berendezések valamennyi műszaki és tartalmi követelménynek megfeleltek, így a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2013. december 4-én kiadta a típusengedélyt.

2014. február 26-án a 2-es villamos megkezdte az utasok szállítását a teljes vonalon.

Az építési munkálatokkal érintett területeken megújultak a csatlakozó utak, a térburkolatok és a járdák. 200 fát ültettek és 20 ezer négyzetméteren megtörtént a zöldterület rehabilitációja. 

Mindezek mellett 10 darab jegykiadó automata, egy eszközhordozó karbantartó tehergépjármű, 5 darab elektronikus vezérlésű, napelemmel működő sínkenő berendezés és a balesetveszélyes csomópontokban 2 darab közúti fedezőjelző telepítése is megvalósult.

A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2015. november 30.