A projekt


A projekt eddigi története

Egy évtizede foglalkozik Debrecen önkormányzata a 2-es villamosvonal kiépítésének gondolatával.
Az első tanulmányterv a lehetséges nyomvonalról 2000-ben készült.  A projekttel kapcsolatos tervezési munka megvalósítása érdekében 2004-ben a város – a közgyűlés döntése alapján – az I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében a Regionális Operatív Program forrásaira pályázott, s ennek révén 2006-ban elkészülhettek az első konkrét tervek, melyekben véglegesedett a nyomvonal is. Év végére elkészültek az engedélyes tervek és megkapták az építési engedélyeket. Szintén 2006-ban közvélemény-kutatás is készült a 2-es villamos nyomvonaltervének lakossági elfogadottsága és a várható utazási jellemzők felmérése céljából. A megkérdezettek kétharmada fontosnak tartotta a beruházást, s 93 százalékuk egyet értett a tervezett nyomvonallal. A projekt fontossága megkövetelte, hogy Pajna Zoltán gazdasági ügyekért felelős alpolgármester vezetésével munkacsoport alakuljon a tennivalók koordinálására. A további előkészítés során – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által biztosított források felhasználásával – a kiviteli terv készítésére a város önkormányzata 2007. december 28-án kötött szerződést. A város közgyűlése 2008. január 31-én döntött arról, hogy Debrecen önkormányzata alakítson konzorciumot a Debreceni Közlekedési Zrt-vel, s közösen adjanak be pályázatot az Európai Unió Kohéziós Alapja által támogatandó nagyprojektre, az új villamosvonal megépítésének támogatására. A pályázatot végül is 2008. február 29-én nyújtották be   az Új Magyarország Program támogatási listája és 2007–2008. évi akcióterve alapján. A brüsszeli döntéshozóknak az új villamosvonal terveit 2008. május 28-án mutatták be Debrecenben. A magyar kormány 2008. június 18-án döntött a nagyprojekt nemzeti támogatásáról, majd 2008. június 30-án továbbította Debrecen pályázatát Brüsszelbe. 2008. szeptember 11-én írták alá a program hazai kormányzati támogatási szerződését, 2008. december 19-én pedig az Európai Bizottság – elsőként a magyar nagyprojektek közül – jóváhagyta a 2-es villamosvonal kiépítésének uniós támogatását. 

A projekt célja

Az életszínvonal növekedése, a szokások megváltozása, a városmagtól távol eső lakó-, kereskedelmi- és iparterületek fejlődése új mobilitási igények megjelenését vetíti előre. Az előrejelzések a közúti közlekedés további növekedését prognosztizálják, ami a már ma is zsúfolt debreceni úthálózaton a torlódások növekedését az eljutási idő csökkenését eredményezi. A projekt célja a városi tömegközlekedés szolgáltatási színvonalának javításával, a személyközlekedésben az elmúlt években tapasztalható közforgalmú közlekedés további leépülési folyamatának rövid távon feltartóztatása, jelenlegi részarányának megőrzése, hosszabb távon lehetőség szerinti növelése. Ennek hatására csökkenthető a közlekedés okozta környezeti terhelés. Egy hatékony, látványos és meggyőzően jó, vagy jobb szolgáltatást nyújtó közösségi közlekedés megfelelő és versenyképes alternatívát fog nyújtani a személygépjármű használatával szemben. Így az elkövetkező évekre várható mobilizációs nyomás ellen a város jó pozícióból tud ellenlépéseket tenni.

Az ún. tömegközlekedési folyosók kialakításával (amikor a tömegközlekedési járművek hosszú szakaszokon a közúti torlódásoktól függetlenül, az araszoló kocsisor mellett szabadon elhaladva közlekedhetnek, illetve azok előtt haladhatnak át a jelzőlámpás kereszteződéseken) az időnyereségek összeadódnak, így még kedvezőbb hatás érhető el. Az alkalmazott megoldások a külön pálya (pl. villamos) vagy autóbuszsáv biztosítása, ennek – szükség esetén fizikai – elválasztása a forgalom zavaró hatásaitól, a csak tömegközlekedés számára engedélyezett (rövidebb) útvonal, a jelzőlámpa-programokba elektronikusan – bejelentkezés alapján – beavatkozó tömegközlekedés.

A nagy közlekedési igényeket generáló területek között (pl. a lakótelepek, egyetemváros, fejlesztési területek és a belváros között) a külön pályán közlekedő villamos-közlekedés adja az optimális megoldást, amely a városi közösségi közlekedési hálózat gerincét adhatja. Ez különösen igaz lehet      a projekt által érintett folyosóra, mivel ez a város legnagyobb tömegközlekedési forgalmú sugárirányú vonala. A projekt által érintett Mikszáth Kálmán utca – Thomas Mann utca – Nádor utca – Dózsa György utca – Csemete utca útvonalon közlekedő 4 autóbusz-viszonylat csúcskeresztmetszetében (a forgalomszámlálási adatok szerint) a napi 2 irányú keresztmetszeti forgalom közel 32 ezer utas, míg ugyanott a csúcsórai forgalom kb. 3.800 utas/csó/2 irány. A csúcsidőszakban óránként 25-25 autóbusz közlekedik irányonként, ami azt jelenti, hogy a közös követési idő kevesebb, mint 3 perc.

A projekt megvalósításával, a város északnyugati része és a belváros között egy jobb szolgáltatási színvonalú tömegközlekedési kapcsolat adódik.

Műszaki leírás


Vonalvezetés

A 2-es villamos vonala a MÁV állomás előterében lévő Petőfi téri végállomástól a Piac utcán az 1-es villamossal azonos nyomvonalon halad a Péterfia utca – Hunyadi J. utca sarkáig, majd itt ágazik ki a meglévő pályától. A csomópontot elhagyva a Hunyadi J. utca északi oldalán halad a gépjármű forgalomtól elkülönített pályán a Debrecen Plaza, majd a lakótelep mellett. Keresztezi a Bethlen utcát, majd a Csemete utca keleti oldalán lévő zöld sávon fordul északi irányba, és ismét zárt pályán folytatja útját a Honvéd utcáig. A Honvéd utca – Csemete utca – Dózsa György utca csomópontjában, a forgalomirányító jelzőlámpa védelme alatt vált középvezetésűre a Dózsa György utca középső zöld sávjának két oldalán. Az utca két oldalán a gépjárművek parkolása tiltásra kerül. A közúti forgalom a jelenlegi parkolósáv helyén bonyolódik majd. A közúti forgalomtól burkolati jellel (záróvonal) lesz elválasztva, mely megakadályozza a rendszeres gépjármű forgalmat a pályán, de lehetőséget biztosít egy esetlegesen elromlott jármű kikerülésére. A Füredi út – Dózsa György utca – Nádor utca csomópont átalakításra kerül. Elhalad a Praktiker áruház kiszolgáló útjának csomópontján, majd a Sétakert u. – Thomas Mann u. csomópontján keresztül, majd a Dienes László Egészségügyi Szociális Szakképző Intézet után – jelzőlámpa védelme alatt – vált zárt pályásra és halad a Thomas Mann utca nyugati oldalán lévő parkolók helyén, keresztezi a Bólyai János utcát, majd vezet tovább a Mikszáth Kálmán utca mellett. A Békessy Béla utcánál szétválik az oda és visszatérő irány, és egyvágányú pályaként halad a Békessy Béla utca északi, a Kartács utca nyugati, a Doberdó utca déli oldalán. A Doberdó utcán a meglévő autóbusz végállomásnál lesz a vonal külső végállomása. Itt szerelvény kiállítására alkalmas tároló vágányt szükséges kialakítani. A végállomást elhagyva a pálya a Böszörményi út keleti oldalán, és a Békessy Béla utca északi oldalán tér vissza a Mikszáth Kálmán utcai kétvágányú pályára.

Közúti vasúti pálya és tartozékai

Mind a vízszintes, mind a magassági vonalvezetése a meglévő utak vonalvezetését kénytelen követni. A DKV Zrt.-vel egyeztetve a tervezett új szakaszon 12 helyen javasolt villamos megállóhelyet kialakítani.

Kapcsolódó útépítés

A tervezési terület által érintett útfelületeken, az új villamosvonal építése miatt szükségessé válik a csatlakozó utak, térburkolatok, járdák, zöldfelületek korrekciója, adott helyen új út, járda építésével. A korrekció sok esetben a villamosvonalhoz való magassági csatlakozás miatt válik szükségessé. Az új villamosvonal azon szakaszain, ahol a pálya nem az útburkolattal azonos felületen halad, a gyalogos közlekedési irányokat gátolja, illetve elvágja, ezért a keresztező utak melletti járdákon kívül a fő gyalogos közlekedési irányokban külön átjárók kerüljenek kialakításra.

Energiaellátás

Javasolt, hogy a tervezett felső vezeték rugalmas lengő rendszerű hálózat legyen. 11 E és EK típusú erősített cső, vagy nyolcszögletű oszlopokat kell felállítani, amely egyben a közvilágítás tartására is szolgál. A tervezési szakasz területén egységesen 100 mm-es vörösréz (Cu) körszelvényű munkavezetéket javasolt felszerelni. A tervezési szakaszon hat táppont kialakítását javasoljuk az előzetes vizsgálatok alapján. A 2-es vonal táplálása a 4-es számú Mikszáth K. utcai új áramátalakító alállomásból fog történni. A negatív áram visszavezetés földkábel hálózaton keresztül történik.